Kontakty

Sídlo spoločnosti

Administratíva a riadenie servisu:
WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o.
Galvaniho 17/C
820 09 Bratislava

infolinka: 0850 003 007
tel.: 02 / 5810 4401
fax: 02 / 5810 4444
e-mail: whirlpool.sk@whirlpool.com,
linka_zakaznika_sk@whirlpool.com

Obchodné informácie:

IČO: 35796570
IČ DPH: SK2020257679

Banka: ING BANK Bratislava
Číslo účtu: 9000002859/7300

Obchodný registr
Okresného súdu Bratislava I.
odd. sro. vložka č. 22533/B

Napíšte nám:

Napíšte nám
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Plne súhlasím s prehlásením o ochrane osobných údajov spoločnosti WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o.
Marketingové prehlásenie
Súhlasím s tým, aby spoločnosť WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o., ostatné spoločnosti skupiny Whirlpool, poskytovatelia služieb, ktorí pôsobia v zastúpení skupiny Whirlpool, Maytag, Kitchen Aid, Ignis a Bauknecht, a starostlivo vybraní partneri, ako napr. Domestic & General, využili moje osobné údaje k zasielaniu marketingových alebo obchodných ponúk (napr. letákov), informácií o propagačných akciách, prieskumoch a losovanie, a to prostredníctvom pošty, e-mailov, telefonicky, SMS, MMS, faxom či iných elektronických prostriedkov, ako je podrobnejšie uvedené v prehlásenie o ochrane osobných údajov.