Predĺžená záruka INFINITI 5 rokov

Bauknecht je registrovaná značka Whirlpool Corporation.

Kontakt spoločnosti Whirlpool so zakazníkom nekončí kúpou spotrebiča. Vďaka vysokej kvalite výrobkov Bauknecht je zákazníkom poskytnutá komplexná 5 ročná záruka úplne zadarmo.

Nárok na 5 ročnú záruka zdarma NEVZNIKÁ AUTOMATICKY. Zákazník je povinný postupovať tak, ako je uvedené nižšie a zaslať žiadosť so všetkými náležitosťami do 30 dní od dátumu kúpy spotrebiča. V opačnom prípade nevzniká nárok na získanie 5-ročnej záruky zadarmo a uplatňuje sa zákonná 2-ročná záruka.

Záruka platí na spotrebiče zakúpené v sieti predajcov uvedených stránkach www.bauknecht.sk.

Postup získania 5-ročnej záruky:
5 let

  1. Vyplňte registračný formulár INFINITI.
  2. Odpíšte výrobné a servisné číslo zo servisného štítku spotrebiča ALEBO odlepte servisný štítok zo zadnej strany servisnej knižky (je súčasťou spotrebiča) a nalepte ho na vyznačené miesto v registračnom formulári INFINITY.